Kaikki blogit puheenaiheesta Kestävä metsätalous

Hallituksella on nyt näytönpaikka: mitä Suomi tekee asiassa omassa maassa?

 

- - ”Jos suuret investoinnit Suomessa menevät läpi, niin huonossa tapauksessa lasku niiden tuottamien lulucf-sektorin päästöjen kompensoinnista menee valtion piikkiin. Se voi olla miljardeja euroja. Tämä on tarkka paikka, ja on järkevää, että hallitus miettii maankäyttösektorin politiikan huolella”, Ollikainen sanoo.

Professori Ollikainen on tyytyväinen siihen, miten ilmastopaneeli tuntuu ottavan huomioon sen, että kaikki ehdotetut ilmastotoimet eivät välttämättä edistä muita ympäristöarvoja.

Kemijärven biojalostamon ympäristöluvasta valitus hallinto-oikeuteen 15.7. menn.

 

Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa

Vireilletulopäivä/ Inträde av anhängighet 31.08.2017

Diaarinumero/ Diarienummer PSAVI/2468/2017

Hakija/ Sökanden Boreal Bioref Oy

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413420

Kuulutus päätöksen antamisesta:

http://paatokset.kemijarvi.fi/kuulutus/6369593151522516331.1560336570054...

(pyydä valitusohje kirjaamo@kemijarvi.fi tai kirjaamo.pohjois@avi.fi)

--

Ks. myös ymparisto.fi:

Biomassa-atlas tuo biomassat Suomen kartalle ja kaikkien saataville

"Biomassa-atlas kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi.

Helppokäyttöisestä palvelusta voidaan hakea tietoa maankäytöstä, metsävaroista, hakkuiden sivuvirroista, peltokasvien tuotannosta ja sen sivuvirroista, lannoista sekä teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja lietteistä. Biomassa-atlaksesta saatavia tietoja voidaan käyttää esimerkiksi investointien ja raaka-ainehankintojen suunnitteluun.

Vältetään menneet virheet metsäteollisuuden sekä metsänkäytön suhteen.

Yli 10 vuotta sitten lähti maailmanlaajuinen lama, joka kaatoi myös Kymenlaaksossa paperitehtaita. Stora Enso seikkaili muistaakseni Consolidated Papersin kanssa Amerikan maalla ja Suomi otti iskuja vastaan ja sulki paperitehtaita Kymenlaaksosta. Politiikalla ei ollut vastausta tehdaspaikkakunnan ahdinkoon ja painopiste siirtyi vasemmalta perussuomalaisuuteen. Nyt vuonna 2019 Suomi tarvitsee nousukaudella investointeja biotuotetehtaaseen. Vanha työ täytyy korvata uudella. Tämä on oikeasti sauma, jota ei kannata hukata.

Kestävän metsätalouden käännekohta Etiopiassa

”Sen verran maata kuuluu viljelijälle, kuin hän pystyy itse kyntämään, istuttamaan, hoitamaan ja sadoltaan hyödyntämään” (John Locke 1690, Sect 32.)

Etiopian metsätalous oli kestämättömässä tilassa satoja, jopa tuhansia vuosia. Puuta hakattiin enemmän kuin metsä kasvoi. Kestämätön metsätalous johti maaperän köyhtymiseen, eroosioon, kun ravinnepitoinen pintamaa huuhtoutui Siniseen Niiliin. Niilin alajuoksun, Egyptin maatalous perustui tähän luonnon ravinnekiertoon jo pari tuhatta vuotta sitten.

Metsä- ja ilmastopolitiikasta

Metsänomistajana minua on huvittanut viimeaikainen keskustelu metsistä ja hiilensidonnasta. Tuskin kukaan ostaa metsää ajatellen ostavansa hiilinielun? Hiilensidonta on vain suotuisa sivuvaikutus, joka on suurimmillaan, kun kasvatusmetsän kasvu on nopeimmillaan. Käydään läpi tärkeimmät poliittiset toimenpiteet, jotta metsien kasvu muuntuu jatkossakin vauraudeksi ja hyvinvoinniksi Pohjois-Suomeen.

Erot puolueiden välillä näkyvät!

Uutissuomalainen kysyi eri puolueiden eduskuntavaaliehdokkailta kantaa hakkuiden vähentämiseen. Peräti 95 % vihreistä ja 78 % vasemmistoliiton ehdokkaista oli sitä mieltä, että metsien hakkuita tulee vähentää välittömästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sosialidemokraattienkin ehdokkaista vain 56 % oli eri mieltä tämän väitteen kanssa. Tämä onkin kysymys, joka erottaa puolueet selvästi toisistaan.

 

Lisää metsänkasvua

Pääministeri Juha Sipilä heitti sunnuntain (3.3.2019) haastattelutunnillaan radion kuuntelijoille metsiemme tulevan kasvuluvun 150 miljoonaa kuutiota vuodessa. Se voi toteutua, kun jatkamme nykyisen hyvän metsänhoidon tiellä.

Lukema voi tuntua hurjalta. Eduskuntavaalien allahan käydään kiistelyä siitä, voimmeko jatkaa hakkuita nykyisellä tasolla (72,4 miljoona kuutiota vuonna 2017), tai voimmeko nostaa hakkuut tasolle 80 miljoonaa kuutiota vuodessa, vai pitäisikö meidän vähentää hakkuita nykyiseltä tasoltaan.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä