Kaikki blogit puheenaiheesta uhanalainen

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohen kalastuksesta on virheellinen

Lehdistötiedote 16.03.2017

Nopean toiminnan joukkona tunnettu kala-asiantuntjoiden ryhmä on huolissaan maa- ja metsätalousministeriön osoittamasta välinpitämättömyydestä uhanalaisia vaelluskaloja ja vaelluskalojen eri osakantoja kohtaan.

Metsästys lisääntymisaikaan- uhanalaisen lajin kannanhoitoa suomalaisittain.

Uuden kannanhoitosuunnitelman myötä toimenpidevalikoimaan susikonfliktien ratkaisussa astui myös kannahoidollinen metsästys, joka hoitosuunnitelman mukaisesti kohdennettuna nuoreen yksilöön, ei itsessään vaaranna suotuisan suojelun tasoa. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu aloitusajankohta metsästyskaudelle 2014/2015, jolloin metsästys väistämättä ajoittuu suden lisääntymisaikaan, ylimääräiset nuoret on ajettu laumoista perustamaan omia reviirejä ja laumoihin jääneiden nuorten susien erottaminen silmämääräisesti on jokseenkin mahdotonta.

Kalatiet eivät palauta menetettyä koskipinta-alaa

Suomessa valitettavasti lähes jokainen joki on jollakin tavalla padottu vesivoiman tai vedenpinnan säännöstelyn takia. Voimakas jokiluonnon muokkaus ja patoaminen ovat saattaneet kaikki vaelluskalakantamme sukupuuton partaalle.

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä