Kaikki blogit puheenaiheesta Yhteiskuntakokeilut

Avioliittolain vaikutukset perhekulttuuriin

Kansalaisaloite sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta ja perinteisen avioliittolain ylläpitämisestä on nyt lakivaliokunnan tarkasteltavana. Asian käsittelyn kannalta olisi tärkeintä kiinnittää huomiota yhteiskunnan laajuisiin makrovaikutuksiin.

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: sateenkaarilasten vaientaminen

Sukupuolineutraalin avioliittolain uskotaan yleisesti parantavan sateenkaarilasten elämää. Lesbokodissa kasvaneiden Rivka Edelmanin ja Robert Oscar Lopezin (2015) mielestä sukupuolineutraali avioliittolaki kuitenkin heikentää sateenkaarilasten asemaa, koska se määrittelee normaaliksi sen epänormaalin tilanteen, että lapsia suunnitelmallisesti tuotetaan elämään irrallaan joko biologisesta isästään tai äidistään. Tämä vie lapselta oikeuden surra menetystään ja ilmaista puuttuvan isän tai äidin kaipuutaan.

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe tuottaa geneettisiä orpoja

Sukupuolineutraali avioliittolaki lisää geneettisten orpojen tuottamista, koska se viestii, ettei lapsi välttämättä tarvitse biologista äitiä tai isää. Opetusvaikutuksensa kautta uusi avioliittolaki muuttaa kaikkien avioliittojen luonteen ja merkityksen ja niiden sisällä vaikuttavat odotukset.

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe loukkaa lapsen identiteettioikeuksia

Sukupuolineutraali avioliittolaki murentaa lapsen identiteetin perustaa asettaessaan ihanteeksi perhemallin (samaa sukupuolta olevien parisuhdemallin), jonka rakenne erottaa lapsen aina joko isästään tai äidistään ja heidän tarjoamastaan moraalisesta, sosiaalisesta, sukupuolisesta, historiallisesta ja sukuun paikantuvasta identiteetistään. Näin se katkaisee lapsen suhteen jompaankumpaan hänen biologisen ja kulttuurisen alkuperänsä kahdesta peruslähteestä, joko isään tai äitiin. Näiden yhteyksien katkaiseminen herättää lapselle monia vastaamattomia kysymyksiä omasta alkuperästään.

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: sukupuolieron merkitys

Vaikka sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat usein pitävät vanhempien sukupuolta merkityksettömänä, he tavallisesti pitävät puolison sukupuolta olennaisen tärkeänä. ”Jopa homoseksuaalisuudessa seksuaalisen eron tosiasia on kokemuksen huomattava ja kiinteä osa.  Miespuolinen homoseksuaali haluaa toista (ensisijaisesti) miehenä, naispuolinen homoseksuaali haluaa toista (ensisijaisesti) naisena.” (Scruton 2006: 254.)

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: hämäävä tasa-arvoretoriikka

Sukupuolineutraali ajattelu on saanut paljon kannatusta käyttämällä hämäävää tasa-arvoretoriikkaa, jonka mukaan sukupuoliperusteinen eli naisen ja miehen välinen avioliitto loukkaa perustuslaillista periaatetta, että kaikkia on kohdeltava tasa-arvoisesti.

Todellisuudessa perinteinen eli sukupuoliperusteinen avioliittolaki takaa jokaiselle täysi-ikäiselle yksilölle oikeuden mennä naimisiin vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa − avioliitto-oikeus on jokaisella ihmisellä seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Pahanlaatuinen kehäpäättely

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: sananvapautta rajoitetaan

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus maailmanlaajuisesti on ollut kaventaa ihmisten vapautta ilmaista näkemyksiään perherakenteiden yhteiskunnallisista seuraamuksista ja lapsen perustavasta ihmisoikeudesta tuntea isänsä ja äitinsä.

Yhtenä esimerkkinä on Kalifornian valtionyliopiston professorin Robert Oscar Lopezin tapaus. Hän on jo yli vuoden ajan ollut yliopistonsa tutkimuksen kohteena sen takia, että hän järjesti opiskelijoilleen vaihtoehtoisen kurssin: vierailevat luennoitsijat perustelivat, että lapsella on oikeus tuntea isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan.

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe: tiedonvälityksen kapeutuminen

Olen saanut kyselyjä sen johdosta, että pari viimeistä blogiani ovat kadonneet Uuden Suomen palvelusta muutama tunti ilmestymisensä jälkeen. En ole itse poistanut blogeja, vaan niiden katoaminen johtuu siitä, että jotkut ovat kokeneet blogien tarjoaman informaation niin epämiellyttäväksi, että he ovat valittaneet niistä Uuden Suomen toimitukselle. Tämän seurauksena blogini siirtyivät toimituksen tarkasteluun ja tarkastelun ajan ne ovat näkymättömissä.

Sukupuolineutraali yhteiskuntakoe lapsilla

Sukupuolineutraali avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2014 ilman lapsivaikutusten arviointia siitä huolimatta, että lakivaliokunta tällaista arviota vaati ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus tällaista arviointia edellyttää. Tämän päätöksen myötä Suomen lapsista on tulossa sukupuolineutraalin avioliittokokeen koekaniineja, jotka altistetaan lasten elämän mullistavalle yhteiskuntakokeelle välittämättä sen seurauksista heidän hyvinvoinnilleen.

Uusi, uljas neuvostoihminen

Neuvostoliitossa valtion viranomaiset ja älymystö odottivat uuden, uljaan neuvostoihmisen syntymää sosiaalisen muokkaamisen ja sosialistisen kasvatuksen keinoin. Uusi, uljas neuvostoihminen oli epäitsekäs, oppinut tai koulutettu, terve, ja innokas levittämään sosialismin ilosanomaa. Epäitsekkyys ilmeni aina uhrautumisena sosialistisen yhteiskunnan puolesta. Neuvostoihminen oli vieteistä vapaa tietoisen itsekuriin tähtäävän käytöksen tuloksena ja  halukas paiskimaan kovasti töitä (työn sankari). Neuvostoihminen kohteli yhteistä omaisuutta hyvin ja kunnioituksella.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä